Korets historie

Koret blev stiftet den 6. august 1947 på Bjerggaarden i Sønderborg under navnet Damekoret "Als" Sønderborg.

I paragraf II i foreningens "Statutter", som er nedskrevet i den første protokol, står:

"Foreningens Formaal er gennem Sang saavel kunstnerisk som kulturelt, at samle sine Medlemmer ved ugentlig Øvelsesaften, samt at afholde koncerter og kammeratlig Underholdning."

Ved den stiftende generalforsamling var repræsentanter for Arbejdersangforeningen Harmonien til stede, og de lovede at støtte det nyoprettede kor "paa bedste Maade". Bl.a. lovede en af herrerne at lære damerne nogle sange, indtil dirigentspørgsmålet gik i orden. Harmonien gav også det nye damekor en gave på 50 kr. til hjælp til noder.

I 1993 ændredes navnet til Alskoret Sønderborg og koret tæller i 2019 ca. 35 aktive medlemmer.

Alskoret Sønderborg er tilknyttet FOF SYD.

Alskoret Sønderborg er medlem af Danske Folkekor og Grænsekorene.

Webmaster: Linda Petersen